Oznámenie č. 601/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Filipínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických pasov alebo úradných pasov Filipínskej republiky

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 8 ods. 1.

601

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. septembra 2001 bola v Manile podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Filipínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických pasov alebo úradných pasov Filipínskej republiky.

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 8 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.