Vyhláška č. 81/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 31/1960
Platnosť od 23.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH

81

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Brně

ze dne 10. června 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Brně určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebním úřadem prvého stupně výkonný orgán Místního národního výboru:

Letovice, okres Boskovice.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Tajemník:

Kavan v. r.

Předseda:

Nedělka v. r.