Vyhláška č. 81/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 31/1960
Platnosť od 23.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1960 Aktuálne znenie