Vyhláška č. 69/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 25/1960
Platnosť od 10.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH

69

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Jihlavě

ze dne 17. května 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Jihlavě určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řadu, stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány místních národních výborů:

Ledeč nad Sázavou, okres Ledeč nad Sázavou,

Světlá nad Sázavou, okres Ledeč nad Sázavou,

Zruč nad Sázavou, okres Ledeč nad Sázavou,

Pacov, okres Pacov.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. Července 1960.


Tajemník:

Dr. Krejčíř v. r.

Předseda:

Hons v. r.