Vyhláška č. 69/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 25/1960
Platnosť od 10.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH