05.12.2012

Valorizácia učiteľských platov

Valorizácia učiteľských platov

Ministerstvo školstva chce učiteľov umlčať prísľubom, že platy sa budú zvyšovať postupne. Tento postup však nemá žiadny konkrétny charakter, ktorý by mohol aspoň trochu uspokojiť túto dôležitú zložku verejnej spoločnosti.

 

Ponúkli im 5 % valorizáciu v nasledujúcom roku. Keby malo byť zvyšovanie radikálnejšie, mohli by sa ozvať aj ďalší štátni zamestnanci, čomu sa chce vláda vyvarovať.

 

Vraj si uvedomujú, že platy sú nedostačujúce, ale treba hľadať kompromis. Na kompromisy bolo už dosť priestoru, teraz treba začať konať, a to v prospech štrajkujúcich. Pričom štrajk sa netýka len učiteľských platov, ale tiež chcú viac peňazí do škôl na učebné pomôcky a materiály.

 

Ich práca je nedocenená o čom svedčí aj to, ako sú učitelia ohodnotení v Európskej únii. Takmer všade prevyšuje ich nástupný plat 1500€, pričom v Luxembursku je to dokonca 5300€ mesačne. V našej krajine sú učitelia ešte stále zaraďovaní do skupiny ľudí, ktorí sa “nenarobia“.

 

Odporučila by som každému jednému vyskúšať si prácu učiteľa na týždeň, aby zistil, koľko času zaberá len domáca príprava na jednotlivé vyučovacie hodiny, koľko času zaberá administratíva, koľko času zaberá opravovanie prác žiakov, koľko  víkendov zaberie vymyslieť niečo, čo dnešnú mládež zaujme. A to nehovorím o tom, koľko celkového času, ktorý by aj učitelia radšej trávili so svojimi rodinami, zaberie ich neustále vzdelávanie a naháňanie kreditov. To nie je len o tom, že učiteľ vojde do triedy, 45 minút sa tam poprechádza a vyrozpráva.

 

Taký učiteľ musí na sebe ustavične pracovať, pretože je mu do rúk zverený ešte neúplný človek a on má za úlohu z neho urobiť hotového človeka. Je načase, aby si spoločnosť uvedomila dôležitosť pedagogických pracovníkov.

 

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Aktuálne znenie zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme - Školstvo a telovýchova

Aktuálne znenie vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História