Čiastka č. 86/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
307/2015 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky