Čiastka č. 66/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 18.09.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
220/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek 01.10.2015
221/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny 01.10.2015