Čiastka č. 118/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
441/2015 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti 01.01.2016
442/2015 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu 01.01.2016