Čiastka č. 117/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
439/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 29.12.2015
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2016