Čiastka č. 1/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 13.01.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
2/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa