Čiastka č. 117/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
415/2014 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 01.01.2015
r1/c117/2014 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z. 31.12.2014