Čiastka č. 98/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 07.12.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
415/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 01.01.2014
416/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 01.01.2014
r1/c98/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby 01.06.2013