Redakčné oznámenie č. r1/c98/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 98/2013
Platnosť od 07.12.2013
Účinnosť od 01.06.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 81/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

V čl. I bode 14 § 19 ods. 7 písm. a) majú byť namiesto slova „nemožno“ správne uvedené slová „je možné“.