Čiastka č. 93/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 26.11.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
387/2013 Z. z. Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2014
388/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 30.11.2013
389/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce
390/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci