Oznámenie č. 389/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce

Čiastka 93/2013
Platnosť od 26.11.2013
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 23. septembra 2013 v súlade s článkom 8.

389

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. septembra 2013 bolo v Ulanbátare podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce.

Memorandum nadobudlo platnosť 23. septembra 2013 v súlade s článkom 8.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.