Čiastka č. 85/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 31.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
337/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 01.11.2013