Čiastka č. 8/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 06.02.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín