Čiastka č. 53/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
224/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre finančný monitoring (Ruská federácia) o spolupráci v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
r1/c53/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 160/1991 Zb.