Redakčné oznámenie č. r1/c53/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 160/1991 Zb.

Čiastka 53/2013
Platnosť od 01.08.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č. 160/1991 Zb.

V úvodnej časti oznámenia má byť namiesto dátumu dojednania dohovoru „11. apríla 1990“ správne uvedený dátum „11. apríla 1980“.