Čiastka č. 43/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 02.07.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach a o zrušení vyhlásenia podľa článku 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru 08.08.2013