Čiastka č. 36/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 15.06.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 01.01.2014
151/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 01.07.2013
152/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 15.06.2013