Čiastka č. 27/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 01.05.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
108/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene nadobudnutia platnosti Dohovoru o zriadení Európskeho komunikačného úradu (ECO)
109/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz
110/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc