Oznámenie č. 109/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 27/2013
Platnosť od 01.05.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2013.

109

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. marca 2013, 1. apríla 2013 a 10. apríla 2013 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2013.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.