Čiastka č. 111/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
506/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2014
507/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 01.01.2014
508/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 01.01.2014
r1/c111/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z. 01.01.2014