Čiastka č. 101/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
430/2013 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
431/2013 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu