Čiastka č. 36/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 11.05.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov 15.05.2012
144/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa