Čiastka č. 87/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 19.08.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
271/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 01.09.2011