Čiastka č. 86/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 18.08.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
268/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách 01.09.2011
269/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 01.09.2011
270/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predĺžení platnosti Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011