Čiastka č. 59/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
181/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 01.07.2011
182/2011 Z. z. Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20.07.2011
183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2011
184/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 01.07.2011
185/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa 24.06.2011
186/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín