Čiastka č. 122/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 10.11.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
381/2011 Z. z. Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
382/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 01.01.2012
383/2011 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste 01.01.2012
384/2011 Z. z. Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
385/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 15.11.2011