Čiastka č. 1/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 06.01.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 10.01.2011