Čiastka č. 70/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978