Čiastka č. 67/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 17.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky 01.12.2010