Čiastka č. 61/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2010
152/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby