Čiastka č. 58/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 08.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/2010 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli 01.01.2011
139/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2010
140/2010 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny 01.05.2010
141/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 01.07.2010