Čiastka č. 50/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 26.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/2010 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 01.01.2011
101/2010 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 01.01.2011