Čiastka č. 48/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu 01.12.2011
92/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 28.07.2010
93/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 01.04.2010
94/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci
95/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína