Oznámenie č. 94/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Čiastka 48/2010
Platnosť od 24.03.2010 do31.08.2011
Účinnosť do 31.08.2011
Zrušený 233/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.

94

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 496/2009 Z. z. vydalo

výnos z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci.

Výnos ustanovuje vzor obalu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce, vzor titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formát výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.