Čiastka č. 42/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka 15.03.2010
79/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 15.03.2010