Čiastka č. 30/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 26.02.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 01.04.2010
56/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.04.2010
57/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2010
58/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 15.03.2010
59/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely