Čiastka č. 22/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 04.02.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2010 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky