Rozhodnutie č. 36/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 22/2010
Platnosť od 04.02.2010

36

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 1. februára 2010

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

určujem

deň ich konania na sobotu 12. júna 2010.

Pavol Paška v. r.