Čiastka č. 185/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 16.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
480/2010 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí