Rozhodnutie č. 480/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 185/2010
Platnosť od 16.12.2010

480

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 13. decembra 2010

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 12. marca 2011;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Richard Sulík v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 480/2010 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011

ObecVolia saOkresKraj
LegnavaposlanciStará ĽubovňaPrešovský kraj
SoľníkposlanciStropkov

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 480/2010 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
 
obec
 
17. 12. 2010
 
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
 
6. 1. 2011
 
 
 
 
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
 
16. 1. 2011
 
 
 
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
 
politické strany16. 1. 2011
 
 
 
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
21. 1. 2011
 
 
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce
 
miestna
volebná komisia
26. 1. 2011
 
 
40 dní10 – 2Určenie volebných miestností
 
starosta obce
 
 
31. 1. 2011
 
 
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
 
miestna
 volebná komisia
5. 2. 2011
 
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie
 
obvodná
volebná komisia
10. 2. 2011
 
 
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb
 
obec
 
 
 
15. 2. 2011
 
 
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
 
politické strany20. 2. 2011
 
 
 
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampane
 
politické strany
a nezávislí kandidáti
 
23. 2. 2011
 
 
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie
 
okrsková
volebná komisia
25. 2. 2011
 
 
 
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampane
 
politické strany
a nezávislí kandidáti
 
10. 3. 2011
 
 
 
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
12. 3. 2011