Čiastka č. 156/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
408/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 01.01.2011
409/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2010 31.10.2010
410/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 01.11.2010
411/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.11.2010
412/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 o doplnení zoznamu zmluvných strán