Čiastka č. 155/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 28.10.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
407/2010 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní 15.11.2010