Čiastka č. 148/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
386/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností