Čiastka č. 14/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 23.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Tornali 01.02.2010