Čiastka č. 137/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 08.09.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
352/2010 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov